Vizyonumuz

  • Bilimsel bilgi ile donanmaktır.
  • Hizmet verdiğimiz kişileri babamız, annemiz, kardeşimiz gören anlayış ile onlara sağlıklı bir yaşam sunmaktır.
  • Sevgi, akıl, dostluk ve gayretle davranan nitelikli bir kadroyla içinde bulunduğumuz yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.
  • Hasta olsun ya da olmasın herkesin ilgi ve istekleri doğrultusunda biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönden gereksinimlerini karşılamaktır.
  • Kendi iç eğitimlerimizle merkezimizin kalitesini yükseltmektir.
  • Çağdaş insan anlayışı ile yenilikleri hizmetlerimize aktarmak, çağı yakalamaktır.
  • Kalıcı farklılıklar yaratarak üstünlük ve öncülük sağlamaktır.
  • Övgüyle söz edilen bir kurum olmak, sağlık çalışanları içinde örnek gösterilmektir. Uygulama ve çalışmalarımızla ülkemizde örnek ve hedeflenen bir A.S.M. olmaktır.
  • Bu yolla da halkımızın sağlık yönündeki beklentilerine katkıda bulunmaktır.